Uncategorized

FASHION TREND ALERT: The ‘Bayong’ is now sosyal!

TREND ALERT: So the ‘Bayong’ is now sushal! Basta may stamp na LV at sa halagang $300! At least hindi mahihirapang gayahin yan sa tabi-tabi. Oha, mga mamimili sa Divi (kagaya ko) sushal ang influence pak pang-international!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s